Shop

Cəlil Məmmədquluzadə – “Ölülər” – azərbaycanca və almanca ikidilli kitab

AZN5

Description

Görkəmli Azərbaycan yazarı Cəlil Məmmədqluluzadənin “Ölülər” pyesi cahillik dövrü Azərbaycanından bəhs edir. Camaatın cahilliyindən istifadə edərək və dini əlində bəhanə tutaraq məzlumların başına müsibətlər gətirən fırıldaqçı Şeyx Nəsrullah, onun köməkçisi Şeyx Əhməd cəmiyyətin bütün rəzilliklərini görən və onların səbəblərini anlayan kefli İsgəndər, “ölü dirilərmi?” şübhəsində çaşbaş qalmış Hacı Həsən ağa “Ölülər” pyesinin bədii personajlardır. Məmmədquluzadə əsərdə camaatın cahilliyini, avamlığını, elmsizliyini və mərifətsziliyini tənqid edir. Pyesde Kefli İsgəndər  fırıldaqçı Şeyx Nəsrullaha qarşı qoyulur. Kitab almanca öyrənmək istəyənlər üçün paralel oxu texnologiyası üçün yaradılmış. Azərbaycanca və almancadır.

X