Günəşin doğduğu ölkə Yaponiyadan mistik nağıllar…

Günəşin doğduğu ölkə Yaponiyadan mistik nağıllar…

Ağac yayınlarından yeni kitab “Yapon xalq nağılları” çıxdı. Bu nağıllarda qarşımıza çıxan möcüzələr, lətifələr, əfsanələr və bənzətmələr tayı-bərabəri olmayan yapon mədəniyyətinin dünyaya baxışının əsas əlamətləridir.

Yapon nağıl dünyasının ən yaxşı nümunələrindən 22 nağıl bu kitabda bir araya gəldi. Bu nağıllar bizləri müqəddəslər, saxtakarlar, xortlayan ölülər, təbiblər, cinlər, ifritələr, sehirli quşlar, əjdahalar, samuraylar, tanrılar və şeytanlarla dolu, uzaq amma fövqəltəbii bi dünyaya dəvət eir.

X